Hvad er vigtigt for, at Jeres virksomhed kan skabe værdi?

 

Hvad er Flowint?

FLOWINT er en fleksibel platform for digitale processer i Jeres virksomhed.

 

Traditionel IT-arkitektur

Traditionelle IT-systemer er programmerede til at udføre specifikke funktioner indenfor et afgrænset opgaveområde – f.eks. fakturering, CRM eller fil-deling.

Med et traditionelt IT-system er man bundet til at bruge systemet på den måde, det nu engang er programmeret på.

Og man er nødt til at anskaffe et antal forskellige systemer for at dække forskellige opgaveområder.

Traditionelle IT-systemer er designet til en traditionel IT-arkitektur, hvor man installerer hvert IT-system for sig. Derved opnår man en palette af forskellige specialiserede IT-systemer, som spiller mere eller mindre sammen – og ofte slet ikke.

Traditionelle IT-systemer er hard-coded og derfor besværlige, tidskrævende og dyre at ændre.

 

FLOWINT – platforms-arkitektur

FLOWINT er IKKE et hard-coded IT-system, som blot installeres på linie med andre IT-systemer i en traditionel IT-arkitektur.

FLOWINT udgør i sig selv en ekstremt fleksibel og powerful arkitektur.

FLOWINT’s platforms-arkitektur består af en række generiske elementer, der gør det muligt at udforme digitale processer til mange forskellige opgaveområder på tværs af en virksomheds afdelinger, funktioner og ansvarsområder.

Disse elementer omfatter bla. dynamisk database, meta-strukturer, modellérbare micro-services og bruger-interaktiv robot-teknologi.

Med FLOWINT kan I nemt og hurtigt designe (og kontinuerligt optimere) digitale processer, der passer til Jeres ønsker og behov.

FLOWINT

[ FLOW INTelligence ]

Læs mere om FLOWINT’s 3 komponenter:

 

 Hvad kan FlowInt?

FLOWINT håndterer både dybe kerneprocesser og forskellige ledelses- og støtteprocesser

 

Eksempel på kerneproces:

 

FLOWINT fokuserer ikke på dokumentation af processer (beskrivelser, flowcharts etc). FLOWINT er en platform for daglig operationel drift.

Med FLOWINT kan ledere og medarbejdere udføre digitale processer:

 • kerne- , ledelses- og støtte-processer,
 • daglige opgaver på PC, tablet eller mobil.

FlowDesign i FLOWINT fungerer både som dokumentation og samtidig som konfigurations-data for FlowRobot, som styrer udførelse af processer.

FLOWINT giver ensartet kvalitet i digitale processer på tværs af brugere og arbejdsområder – uden behov for instruktioner eller anden dokumentation.

FLOWINT optimerer og integrerer en virksomheds digitale processer i bred forstand – f.eks.: planlægning, styring og udførelse af projekter og opgaver på tværs af ansvarsområder / teams / lokationer / organisationer.

FLOWINT er ikke et dokumentations-værktøj!

FLOWINT er ikke blot en app til at tegne eller beskrive processer.

FLOWINT kan blandt andet anvendes indenfor:

 

 

Ledelse

 • Strategi-udvikling og strategi-implementering;
 • Monitorering af strategiens performance på tværs af virksomheden;
 • Kvalitetsledelse / LEAN ledelse

Produkter

 • Styring af produktudvikling og produktdata

Markedsføring

 • Styring af marketing og salgsprocesser (CRM + mere)

Kerneydelser

 • Projektstyring;
 • Agil collaboration om ydelser og services på tværs af stakeholders – f.eks. konsulenter, underleverandører, specialister, organisationer etc.;
 • Supply chain

Styring

 • Ressourcestyring – mennesker – kompetencer – allokering;
 • Dokumentstyring – kontrakter, dokumentation, kommunikation og meget mere;
 • Administrationsstyring – FLOWINT kan med fordel integreres med Jeres økonomisystem

Læring

 • Kontinuerlig opsamling og styring af viden, træning og uddannelse

FlowRobot

[ collaborative digital robot ]

Når du arbejder i traditionelt IT-system

Hvis du er vant til at anvende traditionelle IT-systemer (f.eks. CRM eller ERP), så ved du, at du skal hoppe rundt i forskellige skærmbilleder og bruge forskellige lister, funktioner, features osv. for at udføre dine opgaver.

De processer (arbejdsgange) du udfører, kræver at du kan huske, hvordan processer forløber, fordi traditionelle IT-systemer generelt fokuserer på funktioner frem for processer.

Derfor er du selv nødt til at hoppe rundt i systemerne. Så man kan sige, at processerne styres af din hukommelse. Måske ligger der også nogle arbejdsinstruktioner et eller andet sted i en windows-mappe – men dem kigger du nok ikke på særlig ofte?

 

FlowRobot fungerer på en helt anden måde

FlowRobot er en digital robot, som hjælper med at styre og udføre dine arbejdsprocesser. Det er ikke en mekanisk dims. FlowRobot er digital og bruges via en PC, tablet eller mobil.

FlowRobot er din assistent – din kvikke hjælper, som udfører rutine-arbejdet. Du kan derfor koncentrere dig om de væsentlige ting, som kræver menneskelige kompetencer – såsom at tage beslutninger, vælge mellem alternativer, formulere tekst, kreative opgaver og en del mere.

FlowRobot er rigtig god til huske og ved derfor altid, hvordan hver proces gennemføres fra start til slut – på tværs af ansvarsområder – og derfor hjælper den med at lede de forskellige brugere igennem processen på den bedste måde.

 

 

FlowRobot arbejder interaktivt sammen med mennesker

Du kommunikerer med FlowRobot gennem dialog-boxe og andre skærmbilleder, som indeholder lige præcis det, du har brug for. Hverken mere eller mindre.

Slut med at hoppe rundt for at finde de ting, du har brug for!

Dialog-boxe og skærmbilleder vises på din skærm efterhånden, som der er brug for dem – ligesom en wizard, der guider en proces.

 

Interaktiv arbejdsfordeling

Nogle ting kan FlowRobot udføre automatisk – f.eks ved at hente forskellige data og kombinere dem til en samlet oversigt.

Andre ting kan den ikke udføre på egen hånd – men må bede dig gøre de nødvendige ting for at komme videre gennem processen.

Den kan bede dig om simple ting – såsom at vælge mellem nogle muligheder, finde en kontaktperson, tage en beslutning eller udfylde en formular… eller den kan bede dig om mere omfattende inputs – såsom at beskrive noget, oprette opgaver i et projekt, evaluere en rapport, skrive et oplæg eller andre opgaver, som kræver menneskers kompetencer, kreativitet eller beslutningskraft.

Det er en hensigtsmæssig arbejdsfordeling, hvor du kan overlade rutine-ting til FlowRobot – så du selv kan fokusere på mere komplicerede og værdiskabende opgaver.

Du behøver f.eks. ikke bruge tid på at lære at betjene mange forskellige funktioner og features i flere forskellige IT-systemer – for FlowRobot leder dig igennem processen bedst muligt.

Og du behøver f.eks. ikke bekymre dig, om du har overset en opgave – eller har glemt at give den videre til en kollega. FlowRobot husker, hvor langt hver opgave er kommet – og hvad det næste step er – og hvem der skal udføre det.

FlowRobot behøver ikke andre IT-systemer for at kunne udføre processer i Jeres virksomhed – men det er smart at integrere med Jeres økonomisystem – så data deles og bruges i begge systemer.

 

FlowPerform

[ instant insight in performance ]

FlowPerfomance giver indsigt i jeres drifts-performance i alle digitale processer på tværs af virksomheden.

På et overordnet niveau har I et lynhurtigt real-time overblik over total performance på tværs af virksomheden på et enkelt skærmbillede. Her fremgår det tydeligt, hvilke områder der kører som planlagt, og hvilke områder der måske skal kigges nærmere på. De forskellige områder er markeret med hhv. rød – gul – grøn, så I tydeligt kan spotte, hvis der er udfordringer.

Med få klik foretages drill-down for at se flere niveauer – helt ned til detaljerede data for de specifikke processer.

 

 

Udsnit af flow sammenhæng med angivelse af performance

FlowPerform giver gennemsigtighed

Med FlowPerfom opnår I overblik over hvordan alle digitale processer hænger sammen på tværs af afdelinger og ansvarsområder.

Grafiske overblik gør det nemt at forstå logiske sammenhænge. Og I opnår indsigt som nemt kan omsættes i kontinuerlig forbedring.

 

DashBoards

Desuden kan I designe alle de KPI’er, I har brug for. KPI’er samles på DashBoards, der indeholder relevante data for en given situation. Feks. kan salgschefen have et DashBoard, som giver et hurtigt overblik over de vigtigste salgstal.

Detaljerede data for specifik proces

 

FlowDesign

[ agile continuous process optimization ]

Med FlowDesigner kan I designe og automatisere interaktive processer ligesom I ønsker – uden programmering og uden behov for IT-folk.

Det kan være små ændringer – eller en helt ny proces – eller gennemgribende end-to-end-optimering på tværs af afdelinger og ansvarsområder.

Måske ønsker I, at en eksisterende proces skal ændres nogle få steder. Det tager måske kun ½ time at foretage disse ændringer. Herefter vil FlowRobot straks udføre processen på den nye måde.

Det kan også være, I får en idé til en ny proces for en opgave, der endnu ikke er digitaliseret. Hvis der er tale om en simpel opgave, kan processen måske bygges på en times tid. Afhængig af hvor omfattende og kompleks opgaven er, kan det tage længere tid til at a) byggeprocessen, b) teste om den fungerer som I ønsker, c) foretage ændringer, d) teste igen osv. indtil… x) processen kører ligesom I ønsker.

I kan foretage ændringer og teste processen straks efter, indtil I opnår det ønskede resultat – uden at inddrage IT-folk.

I får det bedste udbytte af FlowDesigner, når I inddrager kompetencer indenfor procesoptimering. Ikke IT-specialister – men specialister inden for forretningsprocesser.

Hvis I f.eks. arbejder efter LEAN-principper, kan I omsætte Værdistrømsanalyse direkte til digital proces. Og I kan udvikle en kontinuerlig forbedringskultur baseret på KAIZEN.

I vil også kunne opnå forbedringer ved at inddrage medarbejderne i at optimere processer.

Via dagligt arbejde opbygger medarbejderne detaljeret erfaring og viden om processer. Det er dem, der mærker eventuelle uhensigtsmæssige faktorer. De ved hvor og hvad, der kan forbedres.

Via tværfaglig dialog og eksperimenter kan forbedringsforslag og idéer ofte udvikles til innovative og værdiskabende løsninger. Og når kreative potentialer frisættes og medarbejderne får direkte indflydelse på co-creation af processer, styrkes engagement og ejerskabsfølelse.

Processer designes med FlowDesigners drag-and-drop-tool, som er logisk og brugervenligt.